عقیده محمدرضا شریفی نیا مهراوه شریفی نیا

عقیده: محمدرضا شریفی نیا مهراوه شریفی نیا فرزندان بازیگران نجمه جودکی مجری ملیکا شریفی نیا بازیگران ایرانی بازیگران معروف بازیگران مشهور

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی جامعتین از جایگاه محوری و نفوذ خود بین اصولگرایان، افول کرده است/ وحدت اصولگرا

دبیرکل حزب اسلامی ایران‌زمین با اشاره به اینکه عوامل بازدارنده موجب شده است است جامعتین مانند گذشته در جریان اصولگرایی نقش‌آفرین نباشد، گفت: جامعتین از جایگاه ن

جامعتین از جایگاه محوری و نفوذ خود بین اصولگرایان، افول کرده است/ وحدت اصولگرا

رئوفیان : جامعتین از جایگاه محوری و نفوذ خود بین اصولگرایان، افول کرده است/ وحدت اصولگرایان در انتخابات ۹۶ ، صوری بود

عبارات مهم : ایران

دبیرکل حزب اسلامی کشور عزیزمان ایران زمین با اشاره به اینکه عوامل بازدارنده موجب شده است است جامعتین مانند گذشته در جریان اصولگرایی نقش آفرین نباشد، گفت: جامعتین از جایگاه نقش محوری و نفوذ خود در بین اصولگرایان افول کرده هست.

ابوالقاسم رئوفیان در گفت وگو با ایلنا، راجع به مطرح شدن بحث گفتمان نواصولگرایی گفت: اعتقاد دارم که اصولگرایان و اصلاح طلبان نیاز به پوست اندازی جدی دارند و البته این مساله شروع شده است و خواست یک جناح هم نیست. همانطور که اصلاح طلبان در سال ۹۳ حزب ندا را تشکیل دادند که به عنوان نسل دوم احزاب اصلاح طلب محسوب می شود می توان آن را شبیه بحث نواصولگرایی که در جناح اصولگرا مطرح شده است هست، بدانیم.

جامعتین از جایگاه محوری و نفوذ خود بین اصولگرایان، افول کرده است/ وحدت اصولگرا

دبیرکل حزب کشور عزیزمان ایران زمین با اشاره به جریان های تازه اصولگرایی، ادامه داد: صرف نظر از اینکه جناح ها در اندیشه اند تا با برندهای نوپا در میدان جلوه گری به عرصه مسابقه بیایند، مسلماً باید به بازتعریف مانیفست های خود بپردازند و دریک بازبینی جدی به بازسازی ساختار حزبی و جناحی خود مبادرت ورزند.

وی با تاکید بر اینکه در همه عرصه ها به خاص در زمینه سیاست ورزی باید نوآوری داشته باشیم، افزود: احزاب و گروه های سیاسی که متولی این عرصه و میدان هستند، باید قدم بردارند ولی توجه داشته باشند اگر طرح این عنوان باهدف پاک کردن گذشته و پیشینه خود باشد و درخت ریشه دار تجربیات را از جا برکنند و یک نهال تازه جای آن بکارند، قطعا دچار خطای فاحش شده است و به تدریج هویت و معنای ابتدایی خود را از دست می دهند.

دبیرکل حزب اسلامی ایران‌زمین با اشاره به اینکه عوامل بازدارنده موجب شده است است جامعتین مانند گذشته در جریان اصولگرایی نقش‌آفرین نباشد، گفت: جامعتین از جایگاه ن

این فعال سیاسی، ادامه داد: اگر نواصولگرایی به این معنی باشد که با تجربه گذشتگان و محفوظ نگه داشتن نقاط قوت، پرسشها تازه را به عرصه آورند می توانند با حفظ اصول و در کنار آن خلق روش ها و تاکتیک های نوین و رعایت الزامات نسبت به تدوین مانیفست نواصولگرایی، نقشه راه صحیح خروج از وضع موجود وحرکت به سمت مطلوب را ترسیم کرد.

رئوفیان در زمینه فعالیت جریان های تازه کار به جای جریان های ریشه دار در عرصه اصولگرایی گفت: اینکه طیف ها و جریان های قدیمی به این جمع بندی برسند که به عنوان زیرمجموعه تشکل های تازه حرکت کنند، این نتیجه گیری غلطی هست. در صحبتی که با آیت الله موحدی کرمانی راجع به نحوه سازوکار انتخاباتی اصویگرایان داشتم، ایشان اعتقاد بودند که باید فضا را جهت ورود ایده های نو و طرح ها و افراد تازه باز کرد تا در تصمیم گیری ها، آنها هم همکاری داشته باشند.

آنهایی که در انتخابات های گذشته برنامه ریزی می کردند با تابلو تازه وارد شدند

جامعتین از جایگاه محوری و نفوذ خود بین اصولگرایان، افول کرده است/ وحدت اصولگرا

وی افزود: ولی آنچه اتفاق افتاد این نبود، بلکه همان هایی که در انتخابات های گذشته برنامه ریزی می کردند، آمدند پشت یک تابلوی تازه و اینگونه به جامعه تزریق کردند که پشت این تابلو فکرنو، برنامه نو و سیاست های نو واقع شده است است و این اشتباه کمی نبود و دیدیم که جواب هم نداد.

موسس و عضو ارشد جبهه اعتلای نوین کشور عزیزمان ایران (جانا) اظهار داشت: جهت اینکه یک مشی در انتخابات و مسابقه های انتخاباتی جواب دهد، باید بگذاریم فکر تازه و کسانی که در عرصه سیاست ورزی می توانند ایده پردازی کنند، به میدان بیایند و فضای تضارب آرا و افکار قدیم و تازه حاصل شود و این را بدانیم که با عوض کردن عنوان بدون اصلاح محتوا هیچ عوض کردن اساسی اتفاق نخواهد افتاد.

دبیرکل حزب اسلامی ایران‌زمین با اشاره به اینکه عوامل بازدارنده موجب شده است است جامعتین مانند گذشته در جریان اصولگرایی نقش‌آفرین نباشد، گفت: جامعتین از جایگاه ن

دبیرکل حزب اسلامی کشور عزیزمان ایران زمین با اشاره به اینکه عوامل بازدارنده موجب شده است جامعتین مانند گذشته در جریان اصولگرایی نقش آفرین نباشد، گفت: جامعتین از جایگاه نقش محوری و نفوذ خود در بین اصولگرایان افول کرده تاجایی که تعیین کننده خط سیر انتخاباتی، افرادی غیر از آنها هستند.

وی در رابطه با اینکه چه عاملی باعث ظهور جمنا در انتخابات شد، اظهار داشت: البته آنها هم نتوانستند نقش آفرینی داشته باشد آیا که زمانی نقش آفرینی معنا پیدا می کند که به پیروزی بیانجامد. خودخواهی و خودبرتربینی در امر تشخیص مبنی بر اینکه کدام راه بهتر است و اینکه به دیگران اجازه داده نشود در ترسیم راه همکاری کنند، بااهمیت ترین عامل بازدارنده جهت رسیدن به پیروزی است.

جامعتین از جایگاه محوری و نفوذ خود بین اصولگرایان، افول کرده است/ وحدت اصولگرا

ائتلاف اصولگرایان نشات گرفته از همسویی و همدلی نبود

این فعال سیاسی اصولگرا راجع به علت انتقادات کاندیداهای اصولگرا بعد از انتخابات به یکدیگر گفت: ائتلاف اصولگرایان نشات گرفته از همسویی و همدلی نبود بلکه برگرفته از مدل کلیشه ای مبنی بر این که یک وحدت صوری پدید آید، شکل گرفت.

وی با تاکید براینکه یک وجه وحدت همدلی و همزبانی هست، گفت: نمی شود اسمش را وحدت بگذاریم هنگامی که که به ظاهر نسبت به تایید مواضع همدیگر نطق کنیم، شعار دهیم و در باطن همدیگر را قبول نداشته باشیم، لذا عمده علت اینکه بعد از انتخابات کاندیداهای اصولگرا به شدت برهم تاختند، این بود که ائتلافی که بین آنها شکل گرفته بود مبتنی برهمدلی و وحدت و برخاسته از انسجام فکری و برنامه ای نبود، بلکه تنها یک وحدت صوری و شکلی بود که در هم شکست.

رئوفیان در ادامه با اشاره به فعالیت های حزب کشور عزیزمان ایران زمین گفت: حزب کشور عزیزمان ایران زمین در همه زمینه ها ورود و فعالیت داشته و دارد، بعد از چهارمین اجلاس سراسری دبیران استانی حزب که اوایل شهریور در اردبیل برگزار شد، پیشنهادات خود را جهت مدیران ارشد استانی به دولت ارائه داد.

وی همچنین اظهار داشت: حزب اسلامی کشور عزیزمان ایران زمین همچنین محوریت تشکیل جبهه ای تازه به عنوان جبهه اعتلای نوین کشور عزیزمان ایران «جانا» را با اطلاع وزارت کشور پیش از انتخابات در دست گرفت و علاوه بر آن، با ابتکار این حزب، جبهه های چهارگانه با هم ائتلافی جهت حمایت از روحانی تشکیل دادند.

واژه های کلیدی: ایران | اصولگرا | انتخابات | اصولگرایان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz